صبور باشید

باشو، نگاه حرفه‌ای به دنیای رنگ‌ها

Logo
پخش و توزیع

پخش و توزیع

امروزه پخش و توزیع یک امر تخصّصی و دانش‌محور است که فاصله‌ی زیادی از پخش و توزیع سنّتی گرفته است. پخش و توزیع در شرکت بازرگانی الوان پخش گلستان از این رویکرد نوین پیروی می‌کند.

0 نظر

اضافه کردن نظر