صبور باشید

باشو، نگاه حرفه‌ای به دنیای رنگ‌ها

Logo
بازرگانی الوان پخش گلستان

بازرگانی الوان پخش گلستان

اکنون با لطف ایزد منان و با توجه به وفاداری ، اطمینان و اعتمادی که مشتریان و مصرف کنندگان از خود نشان دادند، این مجموعه مسئولیت به مراتب سنگین تری در خود احساس نموده و موجب گردیده است که این مجموعه خدمتگزار با جدیت و پشتکار بیشتری دریچه دیگری را در به حوزه فعالیت خود اضافه نماید و برند جدیدی را به دنیای رنگ در کشور و همچنین با چشم اندازی وسیع تر به  بازار بین اللملی معرفی نماید.

ادامه مطلب