صبور باشید

باشو، نگاه حرفه ای به دنیای رنگ ها فق

Logo
مرجانی زنده

مرجانی زنده

آلودگی دریاها، گرمایش زمین و فعالیت‌های دیگر انسانی بلای جان مرجان‌هاست. مرجان‌ها پس از مرگ رنگشان می‌پرد و کاملا سفید می شوند. برای همین است که شرکت پانتون در انتخاب اسم رنگِ امسال روی مرجان زنده تاکید کرده است.

ادامه مطلب