Loading . . .

حاج فرهاد بابایی بنیانگذار شرکت بازرگانی الوان پخش گلستان

حاج فرهاد بابایی بنیانگذار شرکت بازرگانی الوان پخش گلستان

حاج فرهاد بابایی بنیانگذار شرکت بازرگانی الوان پخش گلستان در سال 1335 در یکی از روستاهای سبزوار بهنام باشو متولد شد و از سال 1350 در دوران نوجوانی وارد بازار کار شد.او پس از سال ها کسب تجربه در حرفه های مختلف در سال 1360 مغازه رنگ فروشی خود را افتتاح کرد

Files

1

efwefwe

Download

0Comment

Add comment